Masérská škola Věry Krásné

Všeobecné a obchodní podmínky

Přihlášením na kurz účastník potvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými podmínkami. V případě, že účastník do kurzu přihlašuje další osoby, je povinen tyto osoby s obchodními podmínkami seznámit a škola současně předpokládá, že s nimi souhlasí.

I. Podmínky přijetí do masérského kurzu

Kurzy akreditované MŠMT ČR (rekvalifikační kurz)
dovršených 18 let
minimální vzdělání: střední odborné - vyučen/a
zdravotní způsobilost: dobrý zdravotní stav bez vlivu léků, alkoholu či drog
řádně uhrazené kurzovné

Nástavbové kurzy a semináře
řádně uhrazené kurzovné
(doporučeno: absolvovaný rekvalifikační kurz)

II. Platby za kurzy

Přihláška na kurzy (jakoukoliv formou) je závazná. Je vyžadováno zaplacení nevratné zálohy 1000,- Kč (v případě rekvalifikačního kurzu), respektive 600,- Kč (v případě ostatních kurzů) na účet: 2297841183/0800. Jako variabilní symbol prosíme uvádějte datum konání kurzu a ve zprávě pro příjemce své jméno. Kauce je splatná do 7 dnů od přijetí přihlášky, doplatek pak do 7 dnů před první lekcí kurzu.
Případné vypsání faktury na kurz je nutné vyžádat na telefonním čísle 603 572 070 nebo na e-mailové adrese skola@masaze-krasna.cz.

Storno podmínky
Záloha na kurzy je nevratná. Po dohodě je možné jak zálohu tak doplatek přesunout na další termín vybraného kurzu. Pokud se klient kurzu nezúčastní a nekontaktuje školu alespoň jeden den předem, není možné vyžadovat ani vrácení doplatku kurzovného.
V případě zrušení kurzu ze strany školy, bude celá platba automaticky vrácena na účet klienta.

Při neúspěšném složení závěrečné zkoušky je možné zkoušku opakovat. Termín opravné zoušky závisí na domluvě se zkoušejícím, přičemž za každý opravný termín si škola účtuje poplatek 1500,- Kč.

III. Průběh kurzu

Výuka probíhá v 50-ti minutových blocích rozdělených 10-ti minutovými přestávkami, případně s půlhodinovou pauzou na oběd. Teoretická i praktická část je vyučována v prostorách školy.
Veškeré studijní materiály budou klientům poskytnuty školou. Klientům není povoleno tyto materiály kopírovat, prodávat či distribuovat třetím stranám. V praktické části se aplikace masérských technik a hmatů učí klienti mezi sebou a na přítomných figurantech.
Klient se zavazuje plně respektovat instrukce lektora v průběhu výuky. V případě porušení pravidel může být z výuky okamžite vyloučen.

IV. Zpracování osobních údajů

Klient souhlasí se zpracováním a uchováváním osobních údajů školou pro účely vystavení certifikátu a vedení databáze klientů. Osobní údaje jsou chráněny dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb.
Škola není oprávněna předávat osobní údaje klientů třetím stranám.

V. Doprava a ubytování

Doprava ani ubytování nejsou součástí ceny kurzu. Každý klient si dopravu, ubytování a další související náklady zajišťuje a hradí sám.

VI. Další ujednání

Klienti souhlasí s případným pořízením ilustračních fotografií či audiovizuálního záznamu své osoby v průběhu semináře, s jejich využitím pro výukové materiály či jiné s výukou související účely a s jejich případným uveřejněním na internetu za účelem prezentace školy.

Škola si vyhrazuje právo na změnu termínu kurzu z důvodů mimořádných okolností. O tomto budou klienti informováni e-mailem, SMS či telefonicky co nejdříve to bude možné.