Masérská škola Věry Krásné

Autorizace MŠMT ČR

autorizace1

autorizace2

Osvědčení o rekvalifikačním kurzu

osvedceni o rekalifikacnim kurzu

Osvědčení o získání profesní kvalifikace

osvedceni o profesni kvalifikaci